Varmt Välkommen till Folkungakyrkan!

Folkungakyrkan vill vara en kyrka med värme och kärlek som är öppen för alla.

Vi är en del av hela den kristna rörelse som finns i världen och som har funnits sedan Kristus själv levde på jorden. Begreppet "kyrka" syftar på alla kristna som Guds folk.

Folkungakyrkan är en ekumenisk kyrka som samverkar med Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan. Lokalt samarbetar vi med Svenska kyrkan i Väderstad.


 

Mål:

Vår kyrka är en mötesplats för alla människor och en växtplats för den kristna tron.

Ledord:

Jesus säger: "Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er." (Joh. 14:18).

        Kyrkan ligger utmed Folkungavägen i

        västra delen av Väderstad samhälle.

        Besöksadress: Folkungavägen 34

        Position: 58°18'41.9"N 14°54'56.6"E

Aktuellt/händer i kyrkan                              

Information i Coronatid:

Du som önskar tala med någon om livets frågor eller känner oro är välkommen att kontakta oss.

Se kontaktuppgifter under fliken "kontakta oss"


Antal gudstjänster och samlingar är begränsade p.g.a. Coronapandemin.

Välkommen till de samlingar

som är planerade.


Söndag 23/8

18.00 Ro för själen

Textläsning, lovsång, bön och stillhet


Lördag 29/8

10.00-16.00 Gemenskapsdag

Gunnel Noreliusson

Samling hos familjen Arnell i GärdslättProgramblad